یکان

پیشرفته‌ترین نرم‌افزار مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
این نرم‌افزار به منظور مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای انواع صندوق از جمله سهام، مختلط، درآمد ثابت و ... طراحی و پیاده سازی شده است.
در حال حاظر نرم افزار صندوق‌های سرمایه گذاری بازارگردانی چند سهمی توسط یکان مدیریت می شوند.

امکانات

  • حسابداری مستقل به همراه ثبت اسناد خودکار
  • امکان مشاهده گزارشات مجاز توسط سرمایه‌گذاران صندوق
  • امکان صدور و ابطال واحدها از شعب مختلف
  • تارنمای مدرن

مشتریان

  • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
  • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تدبیرگران فردا
  • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سهم آشنا یکم
  • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سینا بهگزین
  • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان نفت و گاز تامین