یکان

پیشرفته‌ترین نرم‌افزار مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
این نرم‌افزار به منظور مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای انواع صندوق از جمله سهام، مختلط، درآمد ثابت و ... طراحی و پیاده سازی شده است.
در حال حاظر نرم افزار صندوق‌های سرمایه گذاری بازارگردانی چند سهمی توسط یکان مدیریت می شوند.

امکانات

 • حسابداری مستقل به همراه ثبت اسناد خودکار
 • امکان مشاهده گزارشات مجاز توسط سرمایه‌گذاران صندوق
 • امکان صدور و ابطال واحدها از شعب مختلف
 • تارنمای مدرن

مشتریان

 • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تدبیرگران فردا
 • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سهم آشنا یکم
 • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سینا بهگزین
 • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان نفت و گاز تامین
 • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان پاداش پشتیبان پارس
 • صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بانک ملت