داهی

بازارگردانی الگوریتمی
داهی ابزار نوین معاملاتی است که با هدف اجرای خودکار و بهینه عملیات بازارگردانی طراحی شده است. حضور مداوم در سفارش‌گذاری و افزایش انگیزه مشارکت بین بازیگران بازار از اهداف اصلی فعالیت بازارگردانی است و این ابزار با بکارگیری اطلاعات گذشته و لحظه‌ای نماد، پردازش و محاسبات ریاضی بر روی داده‌ها، تصمیات بهینه جهت ارسال سفارش خرید و فروش می‌گیرد. بازارگردان داهی بدون دستکاری قیمت بازار می‌تواند با حضور موثر فرآیند کشف قیمت را تسهیل می‌بخشد.

امکانات

 • محیط کاربری آسان
 • امکان مدیریت همزمان بازارگردانی چند نماد در کمترین زمان
 • امکان اعمال درجه ریسک پذیری بازارگردان در فعالیت بازارگردانی
 • گزارشات کاربردی لحظه ای از عملیات و نحوه عملکرد الگوریتم
 • طراحی شده بر اساس تعهدات بازارگردانی و حذف ریسک های عملیاتی

مشتریان

 • نماد پاکشو
 • نماد مادیرا
 • نماد ورنا
 • نماد افق
 • نماد خراسان
 • نماد شفن
 • نماد تاپیکو
 • نماد شرانول
 • نماد شپاس
 • نماد تیپیکو
 • نماد پکرمان