بورس‌ویک

اولین خبرنامه الکترونیکی بازار سرمایه ایران
بورس‌ویک اولین خبرنامه الکترونیکی بازار سرمایه ایران است. این خبرنامه هر هفته به صورت رایگان برای مشترکان ارسال می‌شود. جهت دریافت این خبرنامه به سایت bourseweek.ir مراجعه کنید و آدرس ایمیل خود را ثبت کنید.

اطلاعات ارائه شده

  • مقدار و نوسان شاخص کل
  • ارزش معاملات
  • مالکیت حقیقی‌ها و حقوقی‌ها
  • ارزش معاملات
  • بازدهی‌های مثبت و منفی
  • بازدهی صنایع
  • توزیع سود نقدی
  • بیشترین تعدیل‌های مثبت و منفی سود
  • مجامع آتی